PARADIGMA BARU SASTRA SUFISTIK

    Oleh Ahmadun Yosi Herfanda, pecinta sastra   ——————————————————————————————             Dalam sejarah kesusastraan, tasawuf merupakan aspek batin (esoterik) wahyu keislaman yang banyak mengilhami penyair-penyair mistik dan banyak dijadikan tema pokok puisi-puisi mereka. Pada saat yang sama, ilham itu berakar kuat pada Alquran. Diantara ajaran mistik di dunia, ajaran tasawuf paling banyak melahirkan penyair. Banyak penyair besar dunia yang dilahirkan oleh tradisi tasawuf, seperti Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attat, Muhammad Iqbal, Ibnu Arabi, Hamzah Fansuri, Amir Hamzah, dan Abdul Hadi W.M. Karya-karya mereka banyak mendapatkan sumber…

Read More